Revamping lijn


Het concept van de vernieuwing van fotovoltaïsche systemen wordt in de loop der jaren steeds strategischer. Tijdens de verschillende energierekeningen die tot 2013 volgden, kon de fotovoltaïsche sector zich dankzij stimulansen namelijk zeer snel ontwikkelen.

Op 21 februari 2017 publiceerde de GSE zelf de "Procedures overeenkomstig ministerieel besluit 23/06/2016", waarin wordt bepaald welke interventies worden aanvaard voor geïncentiveerde fotovoltaïsche systemen, namelijk: vervanging van componenten (bv. modules en omvormers): 

verplaatsing van onderdelen van fotovoltaïsche systemen;
verwijdering van fotovoltaïsche modules (wegens beschadiging of andere oorzaken) met als gevolg vermindering van het nominale vermogen van het systeem;
verbouwing van het gebouw of de constructie waarop het systeem is geïnstalleerd;
wijzigingen in de elektrische configuratie (b.v. nieuwe installatie van elektronische apparaten of wijzigingen in het aansluitpunt).
Voor elk type interventie moet specifieke documentatie aan de GSE worden toegezonden: hieruit blijkt dat de fabriek nog steeds aan dezelfde eisen voldoet als die op grond waarvan de stimulansen konden worden toegekend, of zelfs dat de prestaties zijn verbeterd (met de mogelijkheid om eventuele bonussen of verhogingen te ontvangen).

Revamping lijn

Modules under “Conto Bonus”

Revamping lijn

Same dimensions

Revamping lijn

Optimize your PV plant

Revamping lijn

Customized production

Datasheets

PX54

230 - 250 W

Download